Biuro Diakonii Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Krakowskiej

 Wiślna 12/6, 31-007 Kraków
 tel.12 62 88 230
 krakow.oaza.pl
 facebook.com/krakow.oaza
 oaza@diecezja.pl

DUSZPASTERSTWO MŁODZIEŻY ARCHIDIECEZJI KRAKOWSKIEJ

Biuro:

+48 600 536 033

dmak@diecezja.pl

Duszpasterz młodzieży

ks. Sebastian Kowalczyk

duszpasterzmlodziezy@diecezja.pl

Zastępca Duszpasterza młodzieży

ks. Marcin Filar

centrum@sdm.diecezja.pl

KONTAKT