Miej odwagę stawać się autorytetem
207. Ucząc się nawzajem od siebie, możemy lepiej odzwierciedlić ten wspaniały wielościan, którym powinien być Kościół Jezusa Chrystusa.


Bez wątpienia brakuje w dzisiejszym świecie autorytetów. Dzieje się tak nie dlatego, że ich nie ma, tylko dlatego, że nie chcemy ich zobaczyć czy poznać. Powoduje to pycha, jeden z grzechów głównych, który przysłania nam świat własnym ego i powoduje, że nasze patrzenie na niego nie ma nic wspólnego z miłością, współpracą czy troską o drugiego. Autorytety zamieniliśmy na idolów, którzy szybko przemijają, a to nie niesie to za sobą wspaniałej współpracy i wspólnoty, której na imię Kościół. Powinniśmy zatem zrobić dzisiaj wszytko, aby iść za autorytetami, które wskazuje nam Kościół. Nie tylko patrzeć i podziwiać ich czyny, ale przede wszystkim przebywając z nimi, samemu stawać się autorytetem.

0 wyświetlenia

DUSZPASTERSTWO MŁODZIEŻY ARCHIDIECEZJI KRAKOWSKIEJ

Biuro:

+48 600 536 033

dmak@diecezja.pl

Duszpasterz młodzieży

ks. Sebastian Kowalczyk

duszpasterzmlodziezy@diecezja.pl

Zastępca Duszpasterza młodzieży

ks. Marcin Filar

centrum@sdm.diecezja.pl

KONTAKT