MARZENIE BOGA


Wsiądźmy wszyscy razem do tego samego kajaka i wszyscy razem szukajmy lepszego świata, pod nieustannie nowym tchnieniem Ducha Świętego

Na katechezie w gimnazjum zadano mi kiedyś pytanie: “Czy w ogóle jest możliwa jedność, skoro tylu ludzi, tyle kultur, tyle religii?“.

Trudno jest odpowiedzieć na to pytanie, jednak patrząc realnie na świat odpowiedź powinna być tylko jedna: Nie, jedność nie jest możliwa.

My natomiast jako osoby wierzącą, zakochane w Bogu i Jedności Trójcy Przenajświętszej, jakby na przekór, mamy przekonanie, że jedność to wielkie marzenie Boga!

Dzisiaj papież Franciszek daje nam podpowiedź, jak dążyć do tej jedności, mówi nam, jak spełniać marzenia Boga. Ważne by podążać za jednym sternikiem. Kto jest naszym sternikiem? Duch Święty! To w tej Osobie Trójcy Przenajświętszej powinniśmy upatrywać naszej nadziei na lepszy dzień, na lepsze jutro, na zwycięstwo w walce z grzechem. Podążanie za Duchem Świętym prowadzi nas do poznania lepszego, piękniejszego świata pełnego dobroci i miłości samego Boga.

Podążajmy zatem w naszej codzienności za natchnieniem Ducha. Dajmy się porwać do lepszego świata!  

0 wyświetlenia

DUSZPASTERSTWO MŁODZIEŻY ARCHIDIECEZJI KRAKOWSKIEJ

Biuro:

+48 600 536 033

dmak@diecezja.pl

Duszpasterz młodzieży

ks. Sebastian Kowalczyk

duszpasterzmlodziezy@diecezja.pl

Zastępca Duszpasterza młodzieży

ks. Marcin Filar

centrum@sdm.diecezja.pl

KONTAKT