DUSZPASTERSTWO MŁODZIEŻY ARCHIDIECEZJI KRAKOWSKIEJ

Biuro:

+48 600 536 033

dmak@diecezja.pl

Duszpasterz młodzieży

ks. Sebastian Kowalczyk

duszpasterzmlodziezy@diecezja.pl

Centrum ŚDM

ks. Marcin Filar

centrum@sdm.diecezja.pl

KONTAKT

    DAR I WYZWANIE


    Aby być wiarygodnym dla młodych, Kościół musi niekiedy odzyskać pokorę i po prostu słuchać, rozpoznać w tym, co mówią inni, światło, które może mu pomóc w lepszym odkryciu Ewangelii.

    Pokora to ta cnota, której najbardziej brakuje każdemu człowiekowi, a przecież to właśnie ona powinna każdego dnia otwierać i zamykać nam oczy, gdy kładziemy się spać.

    To pokora, która powinna budować nasze wspólnoty i nasze rodziny, nasze relacje, a przede wszystkim powinna być blisko serca każdego człowieka, bo to z „z obfitości serca mówią usta”. Chciejmy odkryć pokorę w naszym codziennym życiu jako wyzwanie oraz jako dar. Wyzwanie do bycia każdego dnia lepszym oraz dar, którym możemy i powinniśmy dzielić się na co dzień!