BĄDŹMY RAZEM!


92. Jeśli młodzi i starzy otworzą się na Ducha Świętego, to razem wytwarzają wspaniałe połączenie. Osoby starsze marzą, a ludzie młodzi mają wizje.

Gdy Bóg stwarzał świat, jak czytamy, widział, że wszystko było „dobre”. Gdy zaś stworzył człowieka, uznał go za stworzenie „bardzo dobre”. Wizja Boga na świat widoczna jest zatem dla nas dzisiaj poprzez Jego stworzenia. Wracając jednak do Księgi Rodzaju w Piśmie Świętym kilkukrotnie czytamy o harmonii, jaką między sobą wytwarzają wszystkie po kolei stwarzane ciała. Harmonia oznacza jedność, pokój, szczęście, satysfakcję i piękno. Harmonia wprowadza również porządek tak potrzebny nam do tworzenia i realizowania różnego rodzaju zadań wynikających z naszego powołania. 

Właśnie dlatego papież Franciszek zwrócił uwagę na konieczność tworzenia harmonii międzypokoleniowej. Doświadczenie i zrealizowane cele, a zarazem marzenia na temat przyszłości osób starszych oraz młodzieńczy zapał, mogą posłużyć do rozwoju  każdego człowieka, a na pewno do jego uświęcenia. 

Szukajmy zatem harmonii, tak by symfonia naszego życia była zachwytem dla wielu.

0 wyświetlenia

DUSZPASTERSTWO MŁODZIEŻY ARCHIDIECEZJI KRAKOWSKIEJ

Biuro:

+48 600 536 033

dmak@diecezja.pl

Duszpasterz młodzieży

ks. Sebastian Kowalczyk

duszpasterzmlodziezy@diecezja.pl

Zastępca Duszpasterza młodzieży

ks. Marcin Filar

centrum@sdm.diecezja.pl

KONTAKT