ANI ZA DUŻO, ANI ZA MAŁO


255. Twoje powołanie nie polega tylko na czynnościach, jakie musisz wykonać, chociaż się w nich wyraża. Jest czymś więcej, jest drogą ukierunkowującą wiele trudów i działań w stronę służby.

W naturze nic nie ginie – znamy to powiedzenie, które można obronić dzięki nauce. Wszystko musi mieć swoją harmonię. Ani za dużo, ani za mało. 

Podobnie jest z naszą aktywnością. Nie można rzucać się w wir pracy, bo tego ode mnie wymaga Pan Bóg, żeby dojść do świętości. Zatem trzeba się modlić, dużo się modlić, bo modlitwa prowadzi mnie do świętości. Ale w takim przypadku, co z moją służbą? Którą wybrać stronę? 

Mój spowiednik w seminarium często powtarzał, że służba to przeprawa przez ostrą grań. Ta grań łączy z jednej strony modlitwę, z drugiej aktywność. Nie można popaść, ani w jedną, ani w drugą. Trzeba iść środkiem, bo wtedy widoki są najpiękniejsze. 

Właśnie wtedy – mimo wielu trudów i przeciwności – mogę bezpiecznie realizować swoje powołanie. Powołanie do świętości!

0 wyświetlenia

DUSZPASTERSTWO MŁODZIEŻY ARCHIDIECEZJI KRAKOWSKIEJ

Biuro:

+48 600 536 033

dmak@diecezja.pl

Duszpasterz młodzieży

ks. Sebastian Kowalczyk

duszpasterzmlodziezy@diecezja.pl

Zastępca Duszpasterza młodzieży

ks. Marcin Filar

centrum@sdm.diecezja.pl

KONTAKT