Zgłoś jedną osobę do Portu M10

Dziękujemy za zgłoszenie! Jeśli masz pytania, napisz do nas na modlitwa@sdm.diecezja.pl.