Biuro Zarządu Diecezjalnego KSM

 ul. Wiślna 12/7, 31-007 Kraków
 tel. (12) 62 88 229
 krakow.ksm.org.pl
 facebook.com/KAESEMAK
 biuro@krakow.ksm.org.pl

DUSZPASTERSTWO MŁODZIEŻY ARCHIDIECEZJI KRAKOWSKIEJ

Biuro:

+48 600 536 033

dmak@diecezja.pl

Duszpasterz młodzieży

ks. Sebastian Kowalczyk

duszpasterzmlodziezy@diecezja.pl

Zastępca Duszpasterza młodzieży

ks. Marcin Filar

centrum@sdm.diecezja.pl

KONTAKT