DUSZPASTERSTWO MŁODZIEŻY ARCHIDIECEZJI KRAKOWSKIEJ

Biuro:

+48 600 536 033

dmak@diecezja.pl

Duszpasterz młodzieży

ks. Sebastian Kowalczyk

duszpasterzmlodziezy@diecezja.pl

Centrum ŚDM

ks. Marcin Filar

centrum@sdm.diecezja.pl

DUSZPASTERSTWA

photo_2020-01-04_22-15-11.jpg

Ruch Światło-Życie

Archidiecezji Krakowskiej

Duszpasterstwo

Liturgicznej Służby Ołtarza

Katolickie

Stowarzyszenie Młodzieży

Grupy Apostolskie

- Ruch Apostolstwa Młodzieży